O inflacji… prostym językiem

O inflacji... prostym językiem.

O Ostatni czas to nie tylko dyskusje na temat wysokości stóp procentowych, 3-miesięcznym czy 6- miesięcznym WIBOR-że, ale też o głównym winowajcy tego zamieszania, jakim jest inflacja.

Trochę czasu minęło...

Od prawie 20 lat nie obserwowaliśmy w Polsce tak wysokiego poziomu inflacji. Wychowały się bez niej liczne roczniki konsumentów, a dzisiaj musimy się zmierzyć z jej skutkami.

Z reguły większość z nas wie, czym ona jest i że „drogo” nas kosztuje, ale gdyby tak rozłożyć ja na czynniki pierwsze i wytłumaczyć jej sedno?  Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak bardzo nam szkodzi,  nie jest łatwym i prostym zagadnieniem.

Jednak zainspirowana krótkim wykładem jednego z bardziej doświadczonych biznesowo kolegów, postanowiłam wyjaśnić prostym językiem – czym  jest “ta okropna inflacja”, z którą przyszło nam się ostatnio zmierzyć.

Czym jest inflacja?

Inflacja (łac. inflatio – ‘nadęcie’)  wg Marka Belki jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

Pod pojęciem inflacji rozumie się ciągły wzrost przeciętnego poziomu cen. Stopę inflacji wyraża się w procentach, pokazuje ona relację kosztów np. z minionego roku z obecnym. Przy wzroście inflacji, za tę samą kwotę co w 2021 r., możemy kupić mniej produktów niż w 2022 r, lub żeby kupić tyle samo co w 2021 r. musimy wydać więcej pieniędzy.

Inflacja na poziomie 5% oznacza, że aby kupić ten sam koszyk dóbr  (np. żywność, środki czystości) o wartości 1 000 zł, względem roku ubiegłego trzeba wydać 1050 zł. Nominalny wzrost cen z tytułu inflacji: 50 zł.

W przypadku oszczędności: Jeżeli  w 2020 r. odłożyłam kwotę 2000 zł i trzymałam je w przysłowiowej szufladzie, to w 2021 r. również będę miała 2000 zł, ale nie kupię już za to tyle samo dóbr co wcześniej. Przyczyną jest mniejsza wartość pieniądza.

Idąc o krok dalej, gdybym odłożyła te 2000 zł na lokatę do banku, o oprocentowaniu 2%, to roczne odsetki wyniosły by 40 złotych (minus podatek), ale w rzeczywistości ze względu na wysoką inflację (wzrost cen), mogę za tę samą kwotę kupić mniej niż w roku ubiegłym. Dlaczego? Bo realna stopa oprocentowania (różnica między stopą depozytową (oprocentowanie), a inflacją) wyniosła w tym przypadku -3% (oprocentowanie 2% – inflacja 5% = -3% ). Oznacza to, że w ciągu roku moje oszczędności nie tylko się nie pomnożyły, ale zmniejszyły swoją wartość.

Według aktualnych danych GUS, inflacja w Polsce wynosiła 11% w marcu  br. względem marca 2021 r., czyli wzrosła ona o 11 procent względem poprzedniego roku – 2021.

Jak mierzy się stopę inflacji?

Składa się ona z  tzw koszyka inflacyjnego. Jest to system wag przeciętnych cen dóbr z zakresu:

 • żywność
 • napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 • odzież i obuwie,
 • kosztu użytkowania mieszkania
 • edukacja
 • transport itd

Główne przyczyny inflacji.

 • nadmierna ilość pieniądza w porównaniu z podażą dóbr w gospodarce (negatywny efekt tzw. drukowania pustego pieniądza – czyli pieniądza który, drukuje Bank Centralny, a który fizycznie nie ma odzwierciedlenia w dobrze materialnym).
 • kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego,
 • nadmierny wzrost płac w gospodarce,
 • znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. cen ropy naftowej
 • wysokie obciążenia podatkowe,
 • nadmierna ilość monopoli w gospodarce

Stopy procentowe

Jeśli wiemy już, czym jest inflacja, warto przypomnieć o wysokości stóp procentowych, na które wysokości inflacji ma decydujący wpływ.

Stopa procentowa to cena ( odsetki), jakie należy zapłacić posiadaczowi kapitału za to, że go pożyczy nam na ustalony czas. Stopy procentowe ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Rada decyduje o podwyższeniu lub obniżeniu stóp procentowych, co przekłada się na wzrost lub spadek kosztów kredytów i pożyczek dla banków komercyjnych. Następnie banki pożyczają ten kapitał kredytobiorcom. W efekcie, zmiany stóp procentowych przez RPP wpływają na wszystkich, a w szczególności determinuje to koszt kredytu.

Narodowy Bank Polski od 2003 r. przyjmuje cel inflacyjny na poziomie 2,5% – czyli NBP zakłada, iż inflacja nie powinna wynieść więcej niż 2,5% rocznie (jak już wiecie z artykułu wysoka inflacja to utrata wartości pieniądza ). Jednym z narzędzi umożliwiających realizację planu są właśnie stopy procentowe.

Kiedy poziom inflacji z różnych przyczyn zaczyna rosnąć, rosną również ceny. Aby zapobiec drastycznemu wzrostowi cen, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Kiedy rosną stopy procentowe, rośnie cena pieniądza. Bank Centralny zatem pożycza pieniądze bankom komercyjnym po wyższej niż do tej pory cenie, a banki komercyjne pożyczają pieniądze nam kredytobiorcom również po wyższych oprocentowaniach. Zamiast inwestować/wydawać bardziej opłaca się oszczędzać. W efekcie mamy do czynienia ze studzeniem wzrostu gospodarczego.

Aktualnie wielu kredytobiorców (zazwyczaj kredytów hipotecznych lub kredytów firmowych) boryka się ze wzrostem stóp procentowych. O tym jak można sobie z tym poradzić, możecie Państwo poczytać na naszym blogu – https://kancelariaprofin.pl/stopy-procentowe-jaki-maja-wplyw-na-nasze-codzienne-zycie/

Stopy procentowe w innych krajach – Dane Styczeń 2022 r.

O wysokości stóp procentowych w innych krajach Europy decydują poszczególne Narodowe Banki Centralne. Wyjątkiem od tej reguły są kraje Strefy EURO, gdzie decyzja podejmowana jest przez Europejski Bank Centralny dla wszystkich krajów wspólnoty walutowej. Od marca 2016 roku w krajach Strefy EURO stopa referencyjna wynosi 0%.

Wśród państw, które w ostatnim czasie podjęły decyzję o podwyższeniu stóp procentowych jest Polska i inne kraje z naszego regionu, w tym Czechy i Węgry. Wszystkie te kraje są poza Strefy EURO, mają własne waluty i indywidualnie decydują o poziomie stóp.

Inflacja w innych krajach.

Wg danych Eurostatu pod koniec stycznia 2022 r. w Polsce inflacja wynosiła 8,7%, co sprawiło że,  aktualnie „dogoniliśmy” Estonię. Jak widać na wykresie nie tylko nasz kraj boryka się z wysoką stopą inflacji, jednakże jest ona stosunkowo wyższa względem średniej inflacji w strefie Państwa z walutą Euro.

Źródło: dane Eurostat

Dlaczego inflacja rośnie szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 20 lat i jakie są prognozy na kolejne lata? O tym napiszemy już w kolejnym artykule. Zapraszamy! Doradcy Kredytowi – Kancelaria ProFin

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.

Stopy procentowe? Jaki mają wpływ na nasze codzienne życie.

Stopy procentowe

Stopy procentowe? Jaki mają wpływ na nasze codzienne życie.

Stopy procentowe

Po niedawnym komunikacie (z początku października) można zaobserwować lekki niepokój wśród kredytobiorców. Zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Jaki wpływ mają stopy procentowe na codzienne życie?

Czas wyjaśnień

Na początek należy wyjaśnić kilka kwestii. Warto podkreślić, że oprocentowanie kredytów hipotecznych, firmowych czy leasingów składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to marża (stała wartość, z góry określona przez instytucję finansową). Z kolei drugą stanowi tzw. WIBOR: 1-miesięczny, 3-miesięczny lub np. 6-miesięczny. I to właśnie ten element może być odpowiedzialny za zmianę całego kosztu zobowiązania, ponieważ ten jest zmienną częścią oprocentowania kredytu.

Tym samym rata kredytu może ulegać sukcesywnym modyfikacjom. Ta może na przestrzeni całego okresu kredytowania wzrastać, jak i maleć. Warto ponadto wyjaśnić czym jest WIBOR sam w sobie. To nic innego jak stawka po jakiej instytucje finansowe nawzajem pożyczają sobie pieniądze. Dobrze wiedzieć, że koszt takiej „waluty międzybankowej” jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w danym kraju. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ustalany jest na nowo, niemal w trybie dziennym. Dodatkowo ma kluczowe znaczenie nie tylko dla całego rynku finansowego, ale przede wszystkim dla poszczególnych konsumentów. Zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się zaciągnąć konkretne zobowiązanie. Finalnie – wartość comiesięcznej raty, w momencie podpisywanej umowy, jest znana tylko na pierwszy okres kredytowania. Później, ze względu na zmianę wskaźników – ta może ulegać zmianie. Dlatego właśnie żaden z kredytobiorców nie jest w stanie określić, jak ta sytuacja będzie kształtowała się w przyszłości.

Zmiana, która dotknęła wszystkich

W pierwszej połowie października Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od maja 2020 roku podwyższyła stopy procentowe z 0,1 proc. do 0,5 proc. Jednocześnie oznacza to ni mniej, ni więcej – zakończenie dotychczasowej passy niskich stóp procentowych (do rekordowo niskiego poziomu 0,1%). Przyczyną decyzji RPP jest m.in. aktualna wysokości inflacji (ta we wrześniu br. wyniosła bowiem 5,8%). Warto przy tym podkreślić, że celem inflacyjnym NBP jest wskaźnik na poziomie 2,5%. z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy w obie strony. Ten – jak widać jest znacząco wyższy.

 Poniżej tabela z wysokością rat na przykładowych kwotach na przestrzeni historycznych ostatnich 11 lat.

Data

02.01.2010

02.01.2015

02.10.2015

27.10.2021

  

WIBOR 3M

4,72

2,06

0,24

0,71

 

 

Wysokość raty

200000

1 293,00 zł

961,00 zł

763,00 zł

812,00 zł

 

 

300000

1 939,00 zł

1 442,00 zł

1 145,21 zł

958,00 zł

  

500000

3 233,00 zł

2 404 zł

1 908,00 zł

2 030 zł

  
Stopy procentowe a kredyt
W związku z dokonanymi zmianami, należy przyjąć, że wartość raty kredytów – znacząco wzrośnie. Powinno się liczyć również z tym, że stopy procentowe dalej będą ustalane na wyższym poziomie, co może powodować kolejne zmiany wartości. Posiadającym zobowiązania w bankach i innych instytucjach finansowych aktualnie pozostaje obserwować bieżące trendy i być gotowym na dynamiczną zmianę tej sytuacji.

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.

Leasing operacyjny, a finansowy – czym się różnią i który wybrać?

Leasing operacyjny, a finansowy czym się różnią i który wybrać

Leasing operacyjny, a finansowy czym się różnią i który wybrać?

Leasing operacyjny, a finansowy czym się różnią i który wybrać

Leasing jest jedną z częściej wybieranych form finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwach. Wszystko za sprawą znacznie prostszej procedury jego pozyskania. Jednak przed podjęciem decyzji o leasingowaniu danego środka trwałego warto poznać główne produkty, jakimi są leasing operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny

Główną zaletą leasingu operacyjnego jest możliwość wrzucenia w koszty uzyskania przychodu zdecydowanej większości wydatków związanych z przedmiotem leasingu, w tym całej raty netto wraz z opłatą wstępną. Jednakże, z uwagi na to, iż do momentu wykupu przedmiotu leasingu to leasingodawca jest właścicielem środka trwałego, nie ma możliwości dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Powyższe wpływa na sposób rozliczania podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego doliczany on jest do kolejnych rat leasingowych, co minimalizuje obciążenie dla przedsiębiorcy.

leasing finansowy

Leasing finansowy

Od leasingu operacyjnego wyróżnia go przede wszystkim własność przedmiotu umowy. W przypadku leasingu finansowego pozostaje ona po stronie leasingobiorcy. To wiąże się z możliwością amortyzowania przedmiotu leasingu, a także koniecznością opłacenia podatku VAT wraz z płatnością pierwszej raty leasingowej.

Z uwagi na to, iż to leasingobiorca jest właścicielem przedmiotu leasingu, jako koszt uzyskania przychodu może zaliczyć wyłącznie część odsetkową raty leasingowej oraz ww. amortyzację.

Znając główne różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym, a finansowym można zadecydować, które rozwiązanie będzie dla nas korzystniejsze.

Co to jest leasing zwrotny?

Głównym założeniem leasingu zwrotnego jest zapewnienie dodatkowego kapitału obrotowego przedsiębiorstw, poprzez uwolnienie środków dotychczas „zamrożonych” w środkach trwałych. Jest to korzystne rozwiązanie w świetle obecnych, pandemicznych realiów, które mocno dają się we znaki przedsiębiorstwom, niezależnie od branży.

Nasza Kancelaria Finansowa ProFin oferuje leasing zwrotny na atrakcyjnych warunkach, gdzie pierwsza rata leasingowa płatna jest dopiero po upływnie około 5 tygodni od podpisania umowy. Co więcej, posiadamy w ofercie leasing zwrotny bez limitu od czasu zakupu – to znaczy, że istnieje możliwość ponownego sfinansowania sprzętów, które już zostały zamortyzowane. Takie rozwiązanie nie tylko zapewni dodatkową gotówkę, ale przede wszystkim zagwarantuje comiesięczne koszty operacyjne, pozwalające płacić niższe podatki.

Co można wziąć w leasing?

Co do zasady leasing obejmuje wszystkie te rzeczy ruchome bądź nieruchome, które mogą stanowić środek trwały przedsiębiorstwa. Istotnym kryterium jest cena zakupu. Tym samym możemy za jego pomocą sfinansować różnego rodzaju typowe maszyny i pojazdy, w tym:

 • samochody osobowe i ciężarowe (również używane),
 • lokale,
 • sprzęt biurowy,
 • oprogramowania,
 • maszyny specjalistyczne i linie produkcyjne.

Co ciekawe, ostatnio zauważalne jest rosnące zainteresowanie leasingowaniem paneli fotowoltaicznych, a nawet całych farm.

Leasing w praktyce

Wśród naszych najbardziej nietypowych leasingów wymienić możemy:

 • skuter wodny,
 • sprzęt fitness,
 • regały do przechowywania w firmie logistycznej,

Dodatkowo poprowadziliśmy liczne transakcje dotyczące standardowych przedmiotów leasingu takich jak meble biurowe czy pojazdy. A dzięki wprowadzeniu do oferty usługi Szybki Leasing wszystkie przedmioty o wartości do 50 tys. zł możemy sfinalizować w ciągu 15 minut bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych i całkowicie on-line.

Dzięki współpracy z ponad 20 spółkami leasingowymi oferowane przez nas usługi nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Nasze wynagrodzenie jest w pełni pokrywane przez leasingodawców.

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.