O inflacji… prostym językiem

O inflacji... prostym językiem.

O Ostatni czas to nie tylko dyskusje na temat wysokości stóp procentowych, 3-miesięcznym czy 6- miesięcznym WIBOR-że, ale też o głównym winowajcy tego zamieszania, jakim jest inflacja.

Trochę czasu minęło...

Od prawie 20 lat nie obserwowaliśmy w Polsce tak wysokiego poziomu inflacji. Wychowały się bez niej liczne roczniki konsumentów, a dzisiaj musimy się zmierzyć z jej skutkami.

Z reguły większość z nas wie, czym ona jest i że „drogo” nas kosztuje, ale gdyby tak rozłożyć ja na czynniki pierwsze i wytłumaczyć jej sedno?  Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak bardzo nam szkodzi,  nie jest łatwym i prostym zagadnieniem.

Jednak zainspirowana krótkim wykładem jednego z bardziej doświadczonych biznesowo kolegów, postanowiłam wyjaśnić prostym językiem – czym  jest “ta okropna inflacja”, z którą przyszło nam się ostatnio zmierzyć.

Czym jest inflacja?

Inflacja (łac. inflatio – ‘nadęcie’)  wg Marka Belki jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

Pod pojęciem inflacji rozumie się ciągły wzrost przeciętnego poziomu cen. Stopę inflacji wyraża się w procentach, pokazuje ona relację kosztów np. z minionego roku z obecnym. Przy wzroście inflacji, za tę samą kwotę co w 2021 r., możemy kupić mniej produktów niż w 2022 r, lub żeby kupić tyle samo co w 2021 r. musimy wydać więcej pieniędzy.

Inflacja na poziomie 5% oznacza, że aby kupić ten sam koszyk dóbr  (np. żywność, środki czystości) o wartości 1 000 zł, względem roku ubiegłego trzeba wydać 1050 zł. Nominalny wzrost cen z tytułu inflacji: 50 zł.

W przypadku oszczędności: Jeżeli  w 2020 r. odłożyłam kwotę 2000 zł i trzymałam je w przysłowiowej szufladzie, to w 2021 r. również będę miała 2000 zł, ale nie kupię już za to tyle samo dóbr co wcześniej. Przyczyną jest mniejsza wartość pieniądza.

Idąc o krok dalej, gdybym odłożyła te 2000 zł na lokatę do banku, o oprocentowaniu 2%, to roczne odsetki wyniosły by 40 złotych (minus podatek), ale w rzeczywistości ze względu na wysoką inflację (wzrost cen), mogę za tę samą kwotę kupić mniej niż w roku ubiegłym. Dlaczego? Bo realna stopa oprocentowania (różnica między stopą depozytową (oprocentowanie), a inflacją) wyniosła w tym przypadku -3% (oprocentowanie 2% – inflacja 5% = -3% ). Oznacza to, że w ciągu roku moje oszczędności nie tylko się nie pomnożyły, ale zmniejszyły swoją wartość.

Według aktualnych danych GUS, inflacja w Polsce wynosiła 11% w marcu  br. względem marca 2021 r., czyli wzrosła ona o 11 procent względem poprzedniego roku – 2021.

Jak mierzy się stopę inflacji?

Składa się ona z  tzw koszyka inflacyjnego. Jest to system wag przeciętnych cen dóbr z zakresu:

 • żywność
 • napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 • odzież i obuwie,
 • kosztu użytkowania mieszkania
 • edukacja
 • transport itd

Główne przyczyny inflacji.

 • nadmierna ilość pieniądza w porównaniu z podażą dóbr w gospodarce (negatywny efekt tzw. drukowania pustego pieniądza – czyli pieniądza który, drukuje Bank Centralny, a który fizycznie nie ma odzwierciedlenia w dobrze materialnym).
 • kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego,
 • nadmierny wzrost płac w gospodarce,
 • znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. cen ropy naftowej
 • wysokie obciążenia podatkowe,
 • nadmierna ilość monopoli w gospodarce

Stopy procentowe

Jeśli wiemy już, czym jest inflacja, warto przypomnieć o wysokości stóp procentowych, na które wysokości inflacji ma decydujący wpływ.

Stopa procentowa to cena ( odsetki), jakie należy zapłacić posiadaczowi kapitału za to, że go pożyczy nam na ustalony czas. Stopy procentowe ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Rada decyduje o podwyższeniu lub obniżeniu stóp procentowych, co przekłada się na wzrost lub spadek kosztów kredytów i pożyczek dla banków komercyjnych. Następnie banki pożyczają ten kapitał kredytobiorcom. W efekcie, zmiany stóp procentowych przez RPP wpływają na wszystkich, a w szczególności determinuje to koszt kredytu.

Narodowy Bank Polski od 2003 r. przyjmuje cel inflacyjny na poziomie 2,5% – czyli NBP zakłada, iż inflacja nie powinna wynieść więcej niż 2,5% rocznie (jak już wiecie z artykułu wysoka inflacja to utrata wartości pieniądza ). Jednym z narzędzi umożliwiających realizację planu są właśnie stopy procentowe.

Kiedy poziom inflacji z różnych przyczyn zaczyna rosnąć, rosną również ceny. Aby zapobiec drastycznemu wzrostowi cen, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Kiedy rosną stopy procentowe, rośnie cena pieniądza. Bank Centralny zatem pożycza pieniądze bankom komercyjnym po wyższej niż do tej pory cenie, a banki komercyjne pożyczają pieniądze nam kredytobiorcom również po wyższych oprocentowaniach. Zamiast inwestować/wydawać bardziej opłaca się oszczędzać. W efekcie mamy do czynienia ze studzeniem wzrostu gospodarczego.

Aktualnie wielu kredytobiorców (zazwyczaj kredytów hipotecznych lub kredytów firmowych) boryka się ze wzrostem stóp procentowych. O tym jak można sobie z tym poradzić, możecie Państwo poczytać na naszym blogu – https://kancelariaprofin.pl/stopy-procentowe-jaki-maja-wplyw-na-nasze-codzienne-zycie/

Stopy procentowe w innych krajach – Dane Styczeń 2022 r.

O wysokości stóp procentowych w innych krajach Europy decydują poszczególne Narodowe Banki Centralne. Wyjątkiem od tej reguły są kraje Strefy EURO, gdzie decyzja podejmowana jest przez Europejski Bank Centralny dla wszystkich krajów wspólnoty walutowej. Od marca 2016 roku w krajach Strefy EURO stopa referencyjna wynosi 0%.

Wśród państw, które w ostatnim czasie podjęły decyzję o podwyższeniu stóp procentowych jest Polska i inne kraje z naszego regionu, w tym Czechy i Węgry. Wszystkie te kraje są poza Strefy EURO, mają własne waluty i indywidualnie decydują o poziomie stóp.

Inflacja w innych krajach.

Wg danych Eurostatu pod koniec stycznia 2022 r. w Polsce inflacja wynosiła 8,7%, co sprawiło że,  aktualnie „dogoniliśmy” Estonię. Jak widać na wykresie nie tylko nasz kraj boryka się z wysoką stopą inflacji, jednakże jest ona stosunkowo wyższa względem średniej inflacji w strefie Państwa z walutą Euro.

Źródło: dane Eurostat

Dlaczego inflacja rośnie szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 20 lat i jakie są prognozy na kolejne lata? O tym napiszemy już w kolejnym artykule. Zapraszamy! Doradcy Kredytowi – Kancelaria ProFin

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.

Stopy procentowe? Jaki mają wpływ na nasze codzienne życie.

Stopy procentowe

Stopy procentowe? Jaki mają wpływ na nasze codzienne życie.

Stopy procentowe

Po niedawnym komunikacie (z początku października) można zaobserwować lekki niepokój wśród kredytobiorców. Zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Jaki wpływ mają stopy procentowe na codzienne życie?

Czas wyjaśnień

Na początek należy wyjaśnić kilka kwestii. Warto podkreślić, że oprocentowanie kredytów hipotecznych, firmowych czy leasingów składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to marża (stała wartość, z góry określona przez instytucję finansową). Z kolei drugą stanowi tzw. WIBOR: 1-miesięczny, 3-miesięczny lub np. 6-miesięczny. I to właśnie ten element może być odpowiedzialny za zmianę całego kosztu zobowiązania, ponieważ ten jest zmienną częścią oprocentowania kredytu.

Tym samym rata kredytu może ulegać sukcesywnym modyfikacjom. Ta może na przestrzeni całego okresu kredytowania wzrastać, jak i maleć. Warto ponadto wyjaśnić czym jest WIBOR sam w sobie. To nic innego jak stawka po jakiej instytucje finansowe nawzajem pożyczają sobie pieniądze. Dobrze wiedzieć, że koszt takiej „waluty międzybankowej” jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w danym kraju. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ustalany jest na nowo, niemal w trybie dziennym. Dodatkowo ma kluczowe znaczenie nie tylko dla całego rynku finansowego, ale przede wszystkim dla poszczególnych konsumentów. Zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się zaciągnąć konkretne zobowiązanie. Finalnie – wartość comiesięcznej raty, w momencie podpisywanej umowy, jest znana tylko na pierwszy okres kredytowania. Później, ze względu na zmianę wskaźników – ta może ulegać zmianie. Dlatego właśnie żaden z kredytobiorców nie jest w stanie określić, jak ta sytuacja będzie kształtowała się w przyszłości.

Zmiana, która dotknęła wszystkich

W pierwszej połowie października Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od maja 2020 roku podwyższyła stopy procentowe z 0,1 proc. do 0,5 proc. Jednocześnie oznacza to ni mniej, ni więcej – zakończenie dotychczasowej passy niskich stóp procentowych (do rekordowo niskiego poziomu 0,1%). Przyczyną decyzji RPP jest m.in. aktualna wysokości inflacji (ta we wrześniu br. wyniosła bowiem 5,8%). Warto przy tym podkreślić, że celem inflacyjnym NBP jest wskaźnik na poziomie 2,5%. z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy w obie strony. Ten – jak widać jest znacząco wyższy.

 Poniżej tabela z wysokością rat na przykładowych kwotach na przestrzeni historycznych ostatnich 11 lat.

Data

02.01.2010

02.01.2015

02.10.2015

27.10.2021

  

WIBOR 3M

4,72

2,06

0,24

0,71

 

 

Wysokość raty

200000

1 293,00 zł

961,00 zł

763,00 zł

812,00 zł

 

 

300000

1 939,00 zł

1 442,00 zł

1 145,21 zł

958,00 zł

  

500000

3 233,00 zł

2 404 zł

1 908,00 zł

2 030 zł

  
Stopy procentowe a kredyt
W związku z dokonanymi zmianami, należy przyjąć, że wartość raty kredytów – znacząco wzrośnie. Powinno się liczyć również z tym, że stopy procentowe dalej będą ustalane na wyższym poziomie, co może powodować kolejne zmiany wartości. Posiadającym zobowiązania w bankach i innych instytucjach finansowych aktualnie pozostaje obserwować bieżące trendy i być gotowym na dynamiczną zmianę tej sytuacji.

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.

Doradca finansowy – na czym polega jego praca?

Doradca finansowy Zabrze

Doradcy finansowy - na czym polega jego praca?

Doradca finansowy Zabrze

Doradca finansowy to zawód wykonywany przez niezależnych, niezwiązanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów. Ogólnie rzecz ujmując najważniejszą rolą eksperta (doradcy) kredytowego jest pomoc klientowi w uzyskaniu najlepszej, dostępnej w jego indywidualnej sytuacji oferty kredytu na rynku.

Doradca finansowy w praktyce

W naszej kancelarii specjalizujemy się w dwóch kierunkach wsparcia dla naszych klientów: w wyborze kredytu hipotecznego oraz w finansowaniu firm.

Klientom którzy decydują się na wzięci kredytu hipotecznego aby zrealizować swoje marzenie o własnym mieszkaniu czy domu, pomagamy tak naprawdę zanim znajdą wymarzone miejsce. Przeprowadzając wywiad z klientem, nawet telefoniczny, podczas którego weryfikujemy takie dane jak wiek klienta, sytuacje majątkową, źródła dochodów, obciążenia prawne i finansowe, wtedy jesteśmy wstanie zweryfikować zdolność kredytową klienta w 12 różnych bankach komercyjnych. Bardzo ważne różnice w zdolności kredytowej pomiędzy jednym a drugim bankiem mogą wynosić nawet do 100 tysięcy złotych! Na podstawie takiej analizy określamy parametry brzegowe Państwa sytuacji, bierzemy pod uwagę nie tylko najkorzystniejsze warunki cenowe, ale też weryfikujemy wyżej wspomnianą zdolność kredytową, minimalny poziom wkładu własnego, rodzaj nabywanej nieruchomości itp.

Od razu po rozmowie przesyłamy na maila oferty kredytów z różnych banków. Jeżeli nie ma jeszcze podpisanej umowy przedwstępnej, zwrócimy uwagę na zapisy tej umowy tak aby zabezpieczała interesy naszego klienta. Gdy klient podejmie decyzję o zakupie nieruchomości, kompletujemy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, które różnią się ze względu na rodzaj transakcji czy źródło dochodu. Kontaktujemy się np. bezpośrednio z deweloperem, sprzedającym nieruchomość czy też biurem nieruchomości aby nasz klient miał jak najmniej papierkowej roboty do załatwiania.

Doradztwo kredytowe to klucz do dobrej oferty

Zazwyczaj składamy wniosek kredytowy do 2-3 banków, aby mieć większa pewność ze klient otrzyma kredyt. To ważne, bo procesy kredytowe trwają czasami nawet i dwa miesiące, a nasz klient podpisuje umowy przedwstępne zakupu-sprzedaży nieruchomości, gdzie wpłacane są bezzwrotne zadatki i ustalane terminy podpisania umowy ostatecznej.

Gdy wnioski zostaną przez nas złożone do banku na bieżąco informujemy klienta na jakim etapie analizy jest wniosek. Jeżeli bank będzie wymagał dodatkowych dokumentów również zajmujemy się ich dostarczeniem.

Po uzyskaniu decyzji kredytowej, jeśli jest to możliwe, w imieniu klienta negocjujemy warunki cenowe umowy. Każdą umowę analizujemy i wyjaśniamy w niej wszelkie niejasności. Kolejnym krokiem jest umówienie naszego klienta do kompetentnego doradcy w banku i podpisanie umowy kredytowej. Nasza praca się jeszcze nie kończy – pomagamy w przygotowaniu dokumentów do uruchomienia kredytu.

doradca kredytowy Zabrze

Dlaczego niezależny doradca finansowy jest lepszy od instytucji?

Współpraca z doradcą hipotecznym jest całkowicie bezpłatna. Nie podpisujemy z klientem żadnej umowy o współpracy. Jako eksperci kredytowi mamy podpisane umowy o współpracy z bankami dostępnymi na rynku i to one wypłacają nam wynagrodzenie. Co więcej oferty dostępne w banku są dokładnie takie same, jak u eksperta.

Zupełnie inaczej wygląda nasza współpraca z klietami biznesowymi. Klienci biznesowi mają zgoła inne zapotrzebwanie w swoich firmach, może to być:

 • leasing
 • kredyty na cel biezący
 • kredyty inwestycyjne
 • faktoring
 • pożyczki unijne

Biznesowy doradca finansowy

Przy współpracy z klientem biznesowym przede wszystkim skupiamy się na poznaniu biznesu klienta. Weryfikujemy dane finansowe dokonując szczegółowej analizy finansowej klienta, bierzemy pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, wszelkiego rodzaju obciążenia prawno-finansowe, głównych kontrahentów itd. Biorąc pod uwagę pełna analizę sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta i jego oczekiwań, weryfikujemy możliwość uzyskania dofinansowania w banku czy też innej instytucji finansowej. Cała procedura jest uzależniona od rodzaju finansowania oraz instytucji w której składa się wniosek, ilość dokumentów, czy zabezpieczeń powoduje skomplikowanie całej procedury uzyskania dofinansowania. Stąd też wiedza oraz doświadczenie niezależnego doradcy może się okazać bezcenna. Niejednokrotnie współpracujemy z klientami długoterminowo, realizując wiele transakcji na przestrzeni czasu.

Doradca kredytu hipotecznego zabrze

Doradca finansowy, nie tylko dla biznesu

Należy też pamiętać o problemach związanych z tą profesją. Silnie rosnąca w ostatnich latach popularność tego zawodu powoduje niestety, że garną się do niego różni ludzie z całkowicie skrajnym poziomem wykształcenia i doświadczenia. Co więcej, z racji braku konkretnych regulacji definiujących ten zawód, może go wykonywać dosłownie każdy. Nawet ktoś, kto nigdy wcześniej nie miał żadnego doświadczenia i wymaganej wiedzy związanej z bankowością i szeroko pojętymi zagadnieniami finansów. Zanim więc podejmiesz współprace z doradcą kredytowym zweryfikuj jego kompetencję i wiedzę. W jaki sposób? Możesz zweryfikować referencje na stronie firmy jeśli jest, opinie na Google czy też informacje na portalach biznesowych takich jak Linkedin.

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.

Kredyt Inwestycyjny. Wszystko co przedsiębiorca powinien wiedzieć

kredyt inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny. Wszystko co przedsiębiorca powinien wiedzieć

kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny - co to jest?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj pożyczki udzielanej firmom. Wsparcie finansowe oferowane przez bank umożliwia przedsiębiorcom nowe inwestycje, dzięki którym firma jest w stanie się rozwijać, zwiększyć dochód lub umocnić swoją pozycję w branży. Niestety inwestycje wymagają odpowiednich środków, a sfinansowanie ich bezpośrednio z konta firmy mogłoby zachwiać jej płynność finansową. Zdarza się również, że inwestycje, które mogą znacznie zwiększyć przychód firmy przekraczają jej możliwości finansowe. W takiej sytuacji należy rozważyć zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Charakter inwestycji, na które spożytkowany ma być kredyt może być bardzo różny, w zależności od tego, czym zajmuje się dana firma oraz jaka jest jej aktualna kondycja. Kredyty inwestycyjne pozwalają rozwijać przedsiębiorstwo, często poprawiając przy tym jakość oferowanych klientom usług lub produktów.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Oferty poszczególnych banków różnią się między sobą, jednak cechą charakterystyczną kredytu inwestycyjnego jest brak górnej granicy. Przy udzielaniu decyzji kredytowej pod uwagę brana jest między innymi zdolność finansowa przedsiębiorstwa, jego obroty oraz poziom ryzyka planowanego przedsięwzięcia. Przed podjęciem decyzji bank dokonuje analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanej inwestycji. Konieczne jest przedstawienie bankowi dokumentów finansowych i biznesplanu. Zyski z inwestycji powinny być większe niż koszt zaciągnięcia kredytu, tylko w takim przypadku kredyt ma sens. Warto pamiętać, że banki komercyjne to nie jedyne źródło finansowania inwestycji. W Kancelarii ProFin, prowadzimy proces kredytowy również w bankach spółdzielczych. Pomożemy również przy inwestycjach, które wpasowują się w ramy dostępnych dotacji unijnych, przygotowując kompleksowy wniosek o dotację.

kredyt inwestycyjny kancelaria ProFin

Kredyt inwestycyjny dla firm - warunki

Szczegółowe warunki udzielenia kredytu na inwestycje w firmie ustalane są zawsze indywidualnie pomiędzy właścicielem działalności gospodarczej a bankiem. Często banki wymagają wkładu własnego w wysokości 20-30%, co redukuje ryzyko kredytowe banku, jednak są banki, które nie stawiają tego warunku. Okres kredytowania w przypadku kredytu inwestycyjnego jest różny, banki w ofercie mają kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe, ale okres kredytowania może wynieść nawet 20 lat. Kredyt można spłacić przed upływem terminu, często możliwe jest też karencja w spłacie rat kapitałowych. Kredyty inwestycyjne mogą mieć formę kredytów konsorcjalnych, czyli udzielanych przez kilka instytucji, to rozwiązanie stosuje się, gdy w grę wchodzą bardzo wysokie kwoty przekraczające możliwości jednej instytucji. Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy jednorazowo w całości lub w transzach, ale może być również udostępniona w formie linii kredytowej. Przedsiębiorcy decydujący się na pozyskanie kredytu przez Kancelarię ProFin, zlecają naszej firmie negocjacje z bankiem dotyczące min. kosztów takiego kredytu, działając na zlecenie klienta, niejednokrotnie negocjując z 2-3 bankami, mamy pewność, że uzyskamy dla naszego klienta najkorzystniejsze warunki.

kredyty inwestycyjne dla firm

Kredy inwestycyjny – koszt

Na koszt kredytu inwestycyjnego składa się oprocentowanie, prowizja i marża, a ich koszt różni się w zależności od banku. Jeśli chodzi o procentowanie to jego wysokość waha się od 3,75% do 5,88%. Prowizja trafia do banku i stanowi wynagrodzenie za udzielenie kredytu. Na rynku można znaleźć oferty kredytów inwestycyjnych 0%, są też banki które oferują 3%. Marża to zysk banku z udzielenia kredytu. Bank, aby udzielić kredytu sam musi pożyczyć pieniądze, następnie chce odzyskać od klienta te pieniądze z powrotem wraz z procentem, na który pożyczył i zyskiem. Na rynku można znaleźć kredyty z marżą od 1,95% do 5%. Forma spłaty kredytu inwestycyjnego zależy od umowy z bankiem. Kredyt inwestycyjny możne spłacać w równych ratach kapitałowych oraz równych datach sumarycznych, można również z bankiem ustalić nieregularny schemat rat kapitału. Możliwa jest również jednorazowa spłata kapitału w dacie zapadalności kredytu. Kancelaria finansowa ProFin dzięki doświadczeniu z różnymi bankami, zna ich oferty i jest w stanie wynegocjować najlepsze warunki dla swoich klientów.

Kredyt inwestycyjny na co?

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest jak sama nazwa wskazuje na inwestycje i tylko w ten sposób może zostać spożytkowany. Firmy mogą zakupić z środków kredytu inwestycyjnego maszyny i urządzenia używane w procesie produkcji, nieruchomości, środki transportu, oprogramowanie i sprzęt komputerowy, licencje, prawa autorskie, środki trwałe. W ramach kredytu inwestycyjnego możemy również zakupić udziały innej firmy.

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.