Stopy procentowe? Jaki mają wpływ na nasze codzienne życie.

Stopy procentowe

Po niedawnym komunikacie (z początku października) można zaobserwować lekki niepokój wśród kredytobiorców. Zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Jaki wpływ mają stopy procentowe na codzienne życie?

Czas wyjaśnień

Na początek należy wyjaśnić kilka kwestii. Warto podkreślić, że oprocentowanie kredytów hipotecznych, firmowych czy leasingów składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to marża (stała wartość, z góry określona przez instytucję finansową). Z kolei drugą stanowi tzw. WIBOR: 1-miesięczny, 3-miesięczny lub np. 6-miesięczny. I to właśnie ten element może być odpowiedzialny za zmianę całego kosztu zobowiązania, ponieważ ten jest zmienną częścią oprocentowania kredytu.

Tym samym rata kredytu może ulegać sukcesywnym modyfikacjom. Ta może na przestrzeni całego okresu kredytowania wzrastać, jak i maleć. Warto ponadto wyjaśnić czym jest WIBOR sam w sobie. To nic innego jak stawka po jakiej instytucje finansowe nawzajem pożyczają sobie pieniądze. Dobrze wiedzieć, że koszt takiej „waluty międzybankowej” jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w danym kraju. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ustalany jest na nowo, niemal w trybie dziennym. Dodatkowo ma kluczowe znaczenie nie tylko dla całego rynku finansowego, ale przede wszystkim dla poszczególnych konsumentów. Zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się zaciągnąć konkretne zobowiązanie. Finalnie – wartość comiesięcznej raty, w momencie podpisywanej umowy, jest znana tylko na pierwszy okres kredytowania. Później, ze względu na zmianę wskaźników – ta może ulegać zmianie. Dlatego właśnie żaden z kredytobiorców nie jest w stanie określić, jak ta sytuacja będzie kształtowała się w przyszłości.

Zmiana, która dotknęła wszystkich

W pierwszej połowie października Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od maja 2020 roku podwyższyła stopy procentowe z 0,1 proc. do 0,5 proc. Jednocześnie oznacza to ni mniej, ni więcej – zakończenie dotychczasowej passy niskich stóp procentowych (do rekordowo niskiego poziomu 0,1%). Przyczyną decyzji RPP jest m.in. aktualna wysokości inflacji (ta we wrześniu br. wyniosła bowiem 5,8%). Warto przy tym podkreślić, że celem inflacyjnym NBP jest wskaźnik na poziomie 2,5%. z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy w obie strony. Ten – jak widać jest znacząco wyższy.

 Poniżej tabela z wysokością rat na przykładowych kwotach na przestrzeni historycznych ostatnich 11 lat.

Data

02.01.2010

02.01.2015

02.10.2015

27.10.2021

  

WIBOR 3M

4,72

2,06

0,24

0,71

 

 

Wysokość raty

200000

1 293,00 zł

961,00 zł

763,00 zł

812,00 zł

 

 

300000

1 939,00 zł

1 442,00 zł

1 145,21 zł

958,00 zł

  

500000

3 233,00 zł

2 404 zł

1 908,00 zł

2 030 zł

  
Stopy procentowe a kredyt
W związku z dokonanymi zmianami, należy przyjąć, że wartość raty kredytów – znacząco wzrośnie. Powinno się liczyć również z tym, że stopy procentowe dalej będą ustalane na wyższym poziomie, co może powodować kolejne zmiany wartości. Posiadającym zobowiązania w bankach i innych instytucjach finansowych aktualnie pozostaje obserwować bieżące trendy i być gotowym na dynamiczną zmianę tej sytuacji.

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.