Kredyt Inwestycyjny. Wszystko co przedsiębiorca powinien wiedzieć

kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny - co to jest?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj pożyczki udzielanej firmom. Wsparcie finansowe oferowane przez bank umożliwia przedsiębiorcom nowe inwestycje, dzięki którym firma jest w stanie się rozwijać, zwiększyć dochód lub umocnić swoją pozycję w branży. Niestety inwestycje wymagają odpowiednich środków, a sfinansowanie ich bezpośrednio z konta firmy mogłoby zachwiać jej płynność finansową. Zdarza się również, że inwestycje, które mogą znacznie zwiększyć przychód firmy przekraczają jej możliwości finansowe. W takiej sytuacji należy rozważyć zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Charakter inwestycji, na które spożytkowany ma być kredyt może być bardzo różny, w zależności od tego, czym zajmuje się dana firma oraz jaka jest jej aktualna kondycja. Kredyty inwestycyjne pozwalają rozwijać przedsiębiorstwo, często poprawiając przy tym jakość oferowanych klientom usług lub produktów.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Oferty poszczególnych banków różnią się między sobą, jednak cechą charakterystyczną kredytu inwestycyjnego jest brak górnej granicy. Przy udzielaniu decyzji kredytowej pod uwagę brana jest między innymi zdolność finansowa przedsiębiorstwa, jego obroty oraz poziom ryzyka planowanego przedsięwzięcia. Przed podjęciem decyzji bank dokonuje analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanej inwestycji. Konieczne jest przedstawienie bankowi dokumentów finansowych i biznesplanu. Zyski z inwestycji powinny być większe niż koszt zaciągnięcia kredytu, tylko w takim przypadku kredyt ma sens. Warto pamiętać, że banki komercyjne to nie jedyne źródło finansowania inwestycji. W Kancelarii ProFin, prowadzimy proces kredytowy również w bankach spółdzielczych. Pomożemy również przy inwestycjach, które wpasowują się w ramy dostępnych dotacji unijnych, przygotowując kompleksowy wniosek o dotację.

kredyt inwestycyjny kancelaria ProFin

Kredyt inwestycyjny dla firm - warunki

Szczegółowe warunki udzielenia kredytu na inwestycje w firmie ustalane są zawsze indywidualnie pomiędzy właścicielem działalności gospodarczej a bankiem. Często banki wymagają wkładu własnego w wysokości 20-30%, co redukuje ryzyko kredytowe banku, jednak są banki, które nie stawiają tego warunku. Okres kredytowania w przypadku kredytu inwestycyjnego jest różny, banki w ofercie mają kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe, ale okres kredytowania może wynieść nawet 20 lat. Kredyt można spłacić przed upływem terminu, często możliwe jest też karencja w spłacie rat kapitałowych. Kredyty inwestycyjne mogą mieć formę kredytów konsorcjalnych, czyli udzielanych przez kilka instytucji, to rozwiązanie stosuje się, gdy w grę wchodzą bardzo wysokie kwoty przekraczające możliwości jednej instytucji. Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy jednorazowo w całości lub w transzach, ale może być również udostępniona w formie linii kredytowej. Przedsiębiorcy decydujący się na pozyskanie kredytu przez Kancelarię ProFin, zlecają naszej firmie negocjacje z bankiem dotyczące min. kosztów takiego kredytu, działając na zlecenie klienta, niejednokrotnie negocjując z 2-3 bankami, mamy pewność, że uzyskamy dla naszego klienta najkorzystniejsze warunki.

kredyty inwestycyjne dla firm

Kredy inwestycyjny – koszt

Na koszt kredytu inwestycyjnego składa się oprocentowanie, prowizja i marża, a ich koszt różni się w zależności od banku. Jeśli chodzi o procentowanie to jego wysokość waha się od 3,75% do 5,88%. Prowizja trafia do banku i stanowi wynagrodzenie za udzielenie kredytu. Na rynku można znaleźć oferty kredytów inwestycyjnych 0%, są też banki które oferują 3%. Marża to zysk banku z udzielenia kredytu. Bank, aby udzielić kredytu sam musi pożyczyć pieniądze, następnie chce odzyskać od klienta te pieniądze z powrotem wraz z procentem, na który pożyczył i zyskiem. Na rynku można znaleźć kredyty z marżą od 1,95% do 5%. Forma spłaty kredytu inwestycyjnego zależy od umowy z bankiem. Kredyt inwestycyjny możne spłacać w równych ratach kapitałowych oraz równych datach sumarycznych, można również z bankiem ustalić nieregularny schemat rat kapitału. Możliwa jest również jednorazowa spłata kapitału w dacie zapadalności kredytu. Kancelaria finansowa ProFin dzięki doświadczeniu z różnymi bankami, zna ich oferty i jest w stanie wynegocjować najlepsze warunki dla swoich klientów.

Kredyt inwestycyjny na co?

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest jak sama nazwa wskazuje na inwestycje i tylko w ten sposób może zostać spożytkowany. Firmy mogą zakupić z środków kredytu inwestycyjnego maszyny i urządzenia używane w procesie produkcji, nieruchomości, środki transportu, oprogramowanie i sprzęt komputerowy, licencje, prawa autorskie, środki trwałe. W ramach kredytu inwestycyjnego możemy również zakupić udziały innej firmy.

MOŻEMY CIĘ WESPRZEĆ

FINANSOWO

Wypełnij formularz już teraz.